Få dit forslag i byrådet

Nu kan borgere stille forslag direkte til byrådet, det kræver 750 underskrifter

DEMOKRATI Har du en god idé, der kan bidrage til at udvikle Halsnæs Kommune, eller en vigtig debat, du ønsker at rejse?

Så har du nu som borger mulighed for at få et emne eller et konkret forslag drøftet af byrådet.

Det kræver dog opbakning fra mindst 750 vælgere i Halsnæs.

Sådan gør du

På kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk kan du oprette dit forslag eller støtte op om andres forslag. Begge dele kræver, at du har stemmeret til kommunalvalg i Halsnæs Kommune.

Du klikker ind på “Indflydelse og politik” og herfra videre på “Borgerdrevne forslag”.

For at sikre at forslaget har relevans for en større gruppe af borgerne, skal et forslag opnå 750 underskrifter, før det vil blive drøftet af byrådet. Byrådet tager efterfølgende stilling til den videre behandling af forslaget, herunder om der skal stemmes om forslaget ved et byrådsmøde.

Forslagene skal endvidere ligge inden for rammen af de opgaver, som kommunen varetager.

Et supplement

Muligheden for borgerdrevne forslag blev vedtaget af det daværende byråd i juni 2017. Herefter har administrationen afklaret de juridiske rammer og tekniske løsninger for ordningen.

For borgmester Steffen Jensen ligger ordningen i fin forlængelse af byrådets ønske om mere borgerinddragelse. Han håber, at ordningen vil blive brugt flittigt:

“Som kommune er vi til for borgerne. Derfor er det også vigtigt, at vi inddrager borgerne og ikke mindst er lydhøre over for deres forslag.”

“Grundlæggende har vi et fælles ønske og en fælles opgave med at sikre udviklingen af vores kommune og med at gøre Halsnæs til et endnu bedre sted at bo og leve. Og vi ved, at der ude i lokalsamfundet spirer en masse gode idéer. De idéer vil vi naturligvis gerne have indblik i og behandle seriøst,” udtaler Steffen Jensen.

Ordningen skal supplere de muligheder, der allerede er i dag for at involvere sig og give sin mening til kende. Blandt andet via høringsprocesser, dialogmøder og borgermøder.

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 16 April 2018 00:00

SENESTE TV