Skolevej skal være mere sikker

TRAFIK Der er kommet mere trafik til og fra skolen på Lerbjergvej, efter at Hundested Skole sidste år blev samlet på den tidligere Lerbjergskolen, og for at gøre skolevejen mere sikker har Halsnæs Kommune barslet med et forslag om ny fodgængerovergang på Amtsvejen ved Stadionvej. Den nye skoleledelse og skolebestyrelse henvendte sig i foråret 2017 med ønske om at få undersøgt mulighederne for at forbedre trafiksikkerheden ved krydsning af Amtsvejen, og nu ca. et år efter har miljø- og planudvalget sagt god for fodgængerløsningen, der er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet og til slut skal godkendes af byrådet. Løsningen inkl. en ny midterhelle koster ca. 400.000 kroner og vil bl.a. sikre, at cyklister og fodgængere kan koncentrere sig om et spor ad gangen, der er ikke usikkerhed om vigepligten, når de skal krydse Amtsvejen, desuden skal cyklister og fodgængere ikke krydse Stadionvej, hvilket var tilfældet med det nuværende fodgængerfelt på modsat side af krydset. an

Publiceret 14 April 2018 10:00

SENESTE TV