Peter Fredgaard, Steen Mikael Petersen, Jesper Kristensen, DGA, og formand for DGU Jim Staffensen.

Peter Fredgaard, Steen Mikael Petersen, Jesper Kristensen, DGA, og formand for DGU Jim Staffensen.

Asserbo holede Natur og Miljøprisen

Efter flere års tilløb blev det Asserbo Golf Clubs tur til at vinde den ærefulde pris og de medfølgende 75.000 kroner

PRISVINDER Prisen blev overrakt på Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i Korsør i lørdags. Asserbo Golf Club vinder hæderen for en ambitiøs og målrettet indsats for at arbejde med naturen og miljøet. Asserbo Golf Club foretager en lang række tiltag for at forbedre forholdene for både planter og dyr. Dette sker i et tæt samarbejde med flere interessenter udenfor golfsporten, og det har også givet nye løsninger til at fremme friluftsliv og gavne lokalsamfundet omkring Asserbo. Prisen er på i alt 75.000 kroner. Det er femte år, at prisen uddeles og igen i år var der mange kvalificerede ansøgninger. “Prisen går til en klub som har valgt at arbejde natur- og miljøarbejdet i rigtig mange år og i alle afdelinger af klubber. Samtidig har man brugt arbejdet med miljøet til at skabe dialog med lokale interessenter og lykkedes med at skabe en multifunktionel golfbane”, lød det fra Uffe Steffensen fra Dansk Golf Unions bestyrelse i sin motivation af prisen. Golfsportens Natur- og Miljøpris er indstiftet af Dansk Golf Union og Danish Greenkeepers Association. Den uddeles af en miljøpriskomité, hvor også Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund deltager. “Prisen til Asserbo viser, at et stort engagement fra greenkeepernes side kan give flotte resultater og kan have stor indflydelse på baners natur og miljø”, siger Jesper Kristensen, formand for Danish Greenkeepers Association. De to andre nominerede til dette års pris var Hornbæk Golfklub og Grenaa Golfklub. Udover Golfsportens Natur og Miljøpris modtog Hørsholm Golf og Roskilde Golfklub Juryens Inspirationspris for henholdsvis et nyt stianlæg der fremmer biodiversiteten og en CO2-beregner til golfklubber.

Stolte over at gøre en forskel

Hjemme i Asserbo Golf Club var glæden og stoltheden selvfølgelig til at tage og føle på. Klubsekretær Annie Christensen siger: “Jeg er sikker på at der i langt de fleste golfklubber findes ansvarsbevidste og engagerede greenkeepere med ’næsten’ ligeså meget entusiasme, som medarbejdere og frivillige i vores klub har omkring dette område”. “Jeg tror blot at de har svært ved at komme i gang med arbejdet, fordi det traditionelt ikke er et område golfbaner og greenkeepere beskæftiger sig målrettet med - eller de får ihvertfald ikke sat ord på og fortalt om det de laver”. “I virkeligheden er de danske golfbaner oftest en lille oase af natur og biodiversitet og et åndehul for insekter, fugle og andre dyr, der har svære livsvilkår i de omkringliggende marker med monokulturer og kemisk bekæmpelse af ukrudt og insekter. Netop information og opmærksomhed på miljøet i golfklubberne er naturligvis et af formålene med golfsportens natur- og miljøpris og vi er glade for og meget stolte over at være med til at gøre en forskel”, siger Annie Christensen.

Chefgreenkeeper Steen Mikael Petersen og formand Peter Fredgaard går sejrsgang ved lørdagens repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union.

Chefgreenkeeper Steen Mikael Petersen og formand Peter Fredgaard går sejrsgang ved lørdagens repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union.

Publiceret 19 March 2018 00:00

SENESTE TV