Mere dialog om omdiskuteret linje

Af
Af Anders Nordstrand

NATUR Skal den omdiskuterede strandbeskyttelselinje ophæves på lystbådehavnen i Frederiksværk?

Det er der mulighed for at debattere på et dialogmøde torsdag den 15. marts.

Den 4. marts blev et tilsvarende arrangement holdt på havnen i Lynæs, hvor der blandt borgerne var delte meninger om en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Tre scenarier var listet op, og deltagerne kunne give deres holdning til kende med nogle gule sedler.

“Det var stort set fifty-fifty, om man var imod eller for en ophævelse i et eller andet omfang,” vurderer Anja Rosengreen (F), formand for miljø- og planudvalget.

To af scenarierne omhandlede dels en begrænset ophævelse og dels en mere vidtgående 'model'. Udvalgsformanden har gentagne gange forklaret sin modstand mod ophævelse af strandbeskyttelseslinjerne på de to udvalgte havne, men hun ser fordele ved at tage dialogen borgerne: “Ved det nyligt afholdte dialogmøde om Lynæs Havn, har vi fået bekræftet, at det var rigtigt at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i beslutningsprocessen. Udbyttet har været en rigtig god og konstruktiv dialog, som vi fra politisk side kan tage med os. Selv om området der er i spil ved Frederiksværk Havn er væsentlig mindre, skal interesserede naturligvis også have mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål,” udtaler Anja Rosengreen.

Spørgsmålet om ophævelse kommer i forlængelse af, at kommunen ligesom resten af landets kommuner nu har mulighed for at søge Kystdirektoratet om at ophæve strandbeskyttelseslinjerne ved bynære arealer i eller omkring havne, og byrådet har besluttet at tage borgerne med på råd, inden beslutningen træffes lokalt. Et af de springende punkter er, om der skal søges kommunen om f.eks. etablering af mindre anlæg, eller om det fortsat skal ske til direktoratet.

Tid og mødested for dialogmødet om Frederiksværk Havn er torsdag den 15. marts klokken 17 ved parkeringspladsen ved indkørslen til havneområdet.

Publiceret 13 March 2018 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV