Ministerbesøg i leve-bo-miljø

Ældreminister Thyra Frank mødte beboere i Arresøparken

Af
Af Anders Nordstrand

ældreliv Fredag fik ældreminister Thyra Frank snakket med beboere, ansatte og kommunens borgmester, da hun besøgte Plejecenter Arresøparken, Frederiksværk. Det gode ældreliv og navnlig erfaringerne med Leve-Bo-konceptet var på dagens program, men der var også tid til at tale om nogle udfordringer i ældreplejen. Under rundvisningen i et par af Arresøparkens afdelinger blev det til besøg i et af køkkenerne, hvor der jævnligt laves mad sammen med beboerne, og undervejs blev nogle af de specielle side-by-side-cykler studeret i en snak om bl.a. cykelløbet Tour de Halsnæs, hvor mange ældre deltager, og der blev talt om de mange aktiviteter med sansehave, solsikkedyrkning, sammenkomster og andre arrangementer i løbet af året. Ældreministeren lagde mærke til stemningen i huset: “Jeg hørte latter, da jeg kom ind i huset - det var så smukt. Det har været en god dag med dejlige indtryk, og jeg ser, at der sker rigtig meget. Der er en begejstring her, og man skal brænde for, at man kan tænde andre, og jeg går tændt herfra,” sagde Thyra Frank efter besøget. Udvalgsformand Lisbet Møller og borgmester Steffen Jensen deltog også i besøget, der desuden bød på en samtale om medarbejdernes indsats i en hverdag, hvor bureaukrati og dokumentationskrav kan medføre mindre tid til beboerne. “Vi har rigtig meget i Halsnæs, som vi med stolthed kan vise frem til ældreministeren. Hver dag gør de ansatte her på Arresøparken Plejecenter et stort arbejde for, at livet også føles godt og trygt, selv om det finder sted på et plejecenter. Faktisk har et af byrådsmedlemmerne spist den samme mad som beboerne i en måned for at tjekke kvaliteten, og han var meget tilfreds. Men det er heller ingen hemmelighed, at der også er udfordringer især med den mængde af bureaukrati og dokumentation, som tager tid fra de ansattes direkte pleje. Det havde jeg lejlighed til at drøfte med Thyra Frank efter hendes rundtur, og jeg håber, at det giver anledning til eftertanke, når regeringen fremadrettet beder kommunerne effektivisere uden at give os resurserne til det,” sagde borgmester Steffen Jensen (A). Thyra Franks besøg på Frederiksværk Plejecenter Arresøparken indgik i en tur rundt til flere kommuner for at indsamle gode erfaringer på ældreområdet og høre om, hvordan man lokalt arbejder med værdig ældrepleje.

Tidligere præst Jacob Ahlmann var en af de beboere, der fik mulighed for at hilse på ældreminister Thyra Frank.

Tidligere præst Jacob Ahlmann var en af de beboere, der fik mulighed for at hilse på ældreminister Thyra Frank.

Publiceret 13 February 2018 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.