Lokal fugeservice dyrker sparring med Væksthus

Firmaet Munks Fugeservice i Frederiksværk er glade for udbyttet af gratis rådgivning fra Væksthus Hovedstadsregionen

Af
Jens Patrick Thiede

SPARRING Væksthus Hovedstadsregionen er en institution beliggende på Østerbro i København, der med egne ord “hjælper virksomheder med at skabe vækst, eksport og job via uvildig sparring, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov.”

Hvert år servicerer Væksthus Hovedstadsregionen mere end 1000 virksomheder til at realisere deres vækstpotentiale, og en af dem er Munks Fugeservice ApS.

Firmaet beskæftiger sig med renovering og udskiftning af gummifuger. De fleste kunder befinder sig i Storkøbenhavn, selvom mængden af lokale opgaver vokser stødt.

Indehaverne Jannick Munk Kofoed Jensen og hustru Mette fortæller en formiddag på kontoret på Skelvej i Frederiksværk om, hvilke erfaringer de har gjort sig med at benytte væksthuset.

”Vi kendte ikke muligheden, men fik idéen, da borgmesteren var på virksomhedsbesøg her med en ansat fra Væksthuset, som tilbød os en samtale, og vi har foreløbigt haft besøg af en fast konsulent til tre samtaler,” fortæller Mette om den gratis service.

”Vi har talt om visioner og vores behov samt om, hvilke områder Væksthuset kan hjælpe til på, så der opstår mere direkte handel,” siger Jannick.

Konstruktive samtaler

De opfatter begge samtalerne som konstruktive, og der følger hjemmeopgaver med fra gang til gang, som firmaet skal fremlægge løsninger på.

”De får os til at kigge på os selv, og der skal være seriøsitet fra begge parter. Konsulenten virker meget erfaren fra bestyrelser og firmaer, og han er en god sparringspartner udefra,” siger Jannick.

Der venter dem endnu et kommende møde med konsulenten, men hvor længe hele forløbet skal fortsætte, afhænger af behovet. Mette beskriver udbyttet indtil nu som følger:

”Vi har fået mere klarhed over, hvor vi skal hen, og hvad vi skal arbejde med, hvor det før bare var løs snak. Vi kan godt anbefale ordningen til andre, selvom vi godt ville haft den hjælp før, idet vi nu har eksisteret i 11 år og er vækstet hurtigt. Gennem de år har vi klaret det hele selv og også taget slagene, så nu får vi en udvidet service fra Væksthuset.”

Firmaet flyttede med

Jannick og Mette Munk Kofoed Jensen flyttede fra Asserbo til Skelvej i 2014, og samtidig rykkede de firmaet fra Herlev til Frederiksværk.

Munks Fugeservice har 18 ansatte; to på kontoret on/off og resten i marken.

Firmaet har ikke ambitioner om at vækste yderligere i det nuværende regi, men ejerparret går med tanker om at starte en anden niche op sideløbende med Munks Fugeservice ApS.

Den største udfordring ved at ligge, hvor de ligger i et sommerhuskvarter, er ringe netdækning i området, men “de klarer sig,” som de siger.

Derudover er de meget tilfredse med det erhvervsmæssige samspil med Halsnæs Kommune.

Publiceret 12 February 2018 14:15

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.