Kommunalt ansatte:

13 sygedage årligt

Fraværet i Halsnæs Kommune er relativt lavt sammenlignet med andre kommuner i regioner - men langtidsfraværet stiger

Af
Af Kim Lasen

HALSNÆS Halsnæs Kommune kan for andet år i træk bryste sig af et relativt lavt sygefravær blandt medarbejderne. Det landede i 2017 på 5,0 procent, hvilket er samme niveau som 2016. De 5,0 procent svarer til, at en kommunalt ansat har 13 sygedage i løbet af et år. Det placerer Halsnæs Kommune i den bedste tredjedel blandt regionens kommuner, hvad angår lavt sygefravær, oplyser personalechef i Halsnæs Kommune Kim Nissen. Fællestillidsrepræsentant, og næstformand i HovedMED, Hanne Byskov udtrykker stor tilfredshed med resultatet. “Jeg er meget glad og stolt over, at vi for andet år i træk har så flotte tal for sygefraværet. Det siger noget om, hvor engagerede medarbejdere vi har i Halsnæs Kommune. De er glade for deres arbejde og går til opgaverne med gejst, uanset om det er på Rådhuset eller ude i de kommunale virksomheder.”

Stigning i langtidsfravær

Hanne Byskov peger dog også på nogle tendenser i det samlede billede af sygefraværet, som kræver ekstra opmærksomhed.: ”Vi har i en længere periode haft fokus på fravær over 30 dage i træk, og det fravær har været markant stigende, mens det kortere fravær er faldende. Disse tendenser tager vi med os i det videre arbejde med at målrette indsatsen, så vi fortsat kan holde et lavt sygefravær,” tilføjer Hanne Byskov. Stigningen i langtidsfraværet kan, ifølge pressemeddelesen, hænge sammen med, at Halsnæs Kommune har en personalegruppe, hvor aldersgennemsnittet er støt stigende, og som derfor oftere pådrager sig fysiske skavanker, som det kan være svært at forebygge. Længerevarende sygdomsforløb kan også skyldes fysiske sygdomme, såsom kræft og ledskader, og psykiske belastninger, der kan føre til stressrelateret fravær.

Gearet til ekstra indsats

”Vi skal bestræbe os på at fastholde et lavt sygefravær blandt medarbejderne, også i de kommende år. Derfor skal vi fortsat være gearet til at sætte ind med en ekstra indsats, når vi ser et behov,” siger borgmester Steffen Jensen og tilføjer: “En sund organisation med en god trivsel blandt medarbejderne løser opgaverne bedre og mere effektivt, og yder dermed en bedre service til vores borgere.” Halsnæs Kommune har særligt siden 2014 holdt skarpt øje med sygefraværet, da man efter en årrække med faldende sygefravær pludselig konstaterede en let stigning i sygefraværet.

Publiceret 06 February 2018 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV