Danmark møder Ronaldo og Messi

Stort VM-stævne i Frederiksværkhallen

Af
Af Søren Bjørn Lolle

FODBOLDSTÆVNE Mere end 230 fodboldkampe skal spilles når Frederiksværk Fodbold Klub i weekenden 17. -18. februar, afvikler VM-stævne i Frederiksværkhallen. I skrivende stund har næsten 100 hold meldt deres ankomst til stævnet, hvor første fløjt lyder tidlig lørdag og hvor der sluttes af søndag aften omkring kl.19. Det bliver to dage med VM-stemning fest og farver, inden det for alvor går løs i Rusland til sommer. VM-stævnet i Frederiksværk bliver spillet som et godt gammeldags indendørs stævne med bander omkring banen.

’Der er et yndigt land’

Alle de deltagende hold bliver tildelt et land ved lodtrækning før stævnet, holdene har så mulighed for at stille op i det tildelte lands farver. Alle de store fodboldnationer vil selvfølgelig være med, som Brasilien, Argentina, Spanien, Tyskland og selvfølgelig Danmark. Før hver række indledes der med fællessang, alle hold mødes på banens midte og synger ’Der er et yndigt land’. Efter hver række er færdigspillet, vil der være en festlig præmieoverrækkelse med den originale nationalsang af vinderhold. Der vil desuden være præmier for bedste beklædning i hver række. Og i weekendens anledning vil Frederiksværkhallen være pyntet med alle de repræsenterede landes flag i bedste VM-stil.

Publiceret 06 February 2018 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.