SKIFTER KURS:

Beslutning om strandbeskyttelseslinje udskydes

KYSTER  Der er brug for at genbehandle forslaget om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen fem udvalgte steder i Halsnæs. Det mener både Venstre og Socialdemokratiet forud for aftenens byrådsmøde, hvor sagen om ophævelse er på dagsordenen, men i stedet for at tage beslutningen nu, vil der komme et ændringsforslag om at sende forslaget tilbage til miljø- og teknikudvalget.
VIDEO: TV2 LORRY INDSLAG OM OPHÆVELSEN
Byrådsmedlem Michael Thomsen (V) erkender, at sagen om beskyttelseslinjen har trukket en del opmærksomhed i den senere tid, især i Liseleje, hvor havnedebatten er blusset op igen.
"På den baggrund kontaktede Venstre søndag eftermiddag Socialdemokratiet i Halsnæs med en opfordring til at være med til at trække sagen fra byrådsmødet på torsdag, og sende den til fornyet behandling i Udvalget for Miljø og Teknik. Socialdemokraterne er enige med Venstre i dette forslag, og det er vi glade for. Der vil således også blive udarbejdet en plan for en borgerinddragelsesproces," fortæller Michael Thomsen, der ønsker sagen yderligere belyst, så debatten kan foregå på et mere nuanceret og oplyst grundlag.
Steffen Jensen (A): "Det er bedst at starte en borgerinddragelsesproces i Liseleje, Hundested og Frederiksværk, så der ikke er noget, der bliver jaget igennem," udtaler han i et interview med TV Nordsjælland.
Forslaget om ophævelsen omfatter Liseleje strand, havnene i Lynæs, Frederiksværk og Hundested. /an
 
ÅBENT BREV FRA BORGER TIL KANDIDATERNE
Af Henning Mikkelsen, Ole Jensensvej 8, Liseleje
Tak til Socialdemokratiets og Venstres beslutning om at tilbagetrække de foreslåede ophævelser af strandbeskyttelseslinjen fem steder i Halsnæs. Man har så i stedet besluttet at genbehandle forslaget og tilrettelægge en proces der inddrager borgerne.
Emnet bør dog ikke sparkes til hjørne i den igangværende valgkamp, vel den mest borgerinddragende proces, man kan tænke sig. Byrådsvalg anklages jo ofte for at være ligegyldige og mangle indhold, så hvorfor ikke bruge anledningen til at diskutere disse spørgsmål, som optager mange, og godt kan bestemme, hvor vi sætter vores kryds.
I bedes derfor om at tilkendegive holdningen personligt og i forhold til parti og valgforbund til følgende spørgsmål:
1. Går I ind for at ophæve strandbeskyttelseslinjen generelt eller delvist de fem steder, hvor det oprindeligt blev foreslået? Hvis ja, med hvilken specifik begrundelse de fem steder? Skal der være frit spil til hvad der kan gøres?
2. Går I ind for at fortsætte med planerne om at anlægge en marina med plads til 180 lystbåde ved Liseleje strand? Støtter I Liseleje Havn A.M.B.A.s anmodning om, at den nationale kystlinje skal ændres, med den begrundelse, at stormene allerede har nedbrudt den ubrudte kystlinje ved Liseleje - eller frygter I, som eksperter anfører, at yderligere udbygning af moler og kystsikring blot vil erodere den resterende kystlinje endnu mere, end det allerede er sket?
3. Hvordan skal borgerne inddrages? Skal det kun være fastboende i Liseleje og/eller Halsnæs og/eller sommerhusejere og/eller alle der holder af Liseleje og naturen? Hvordan vil I sikre det fornødne uvildige vidensgrundlag for debatten mht. anlæggets indvirkning på stranden, finansieringen (hvem vil betale, og hvordan vil de tage sig betalt?) og den langsigtede økonomiske og miljømæssige bæredygtighed? Hvordan vil I konkludere på processen?
4. Hvilke initiativer vil I iøvrigt tage for at støtte en bæredygtig udvikling i Liseleje med respekt for og udgangspunkt i områdets enestående natur og potentialer - strand, skov og hede?
 

Publiceret 12 October 2017 11:00

SENESTE TV