Rød bloks budget vedtaget med stemmerne 11-10

.AFGJORT Efter godt tre timers debat i byrådssalen torsdag aften er AFØÅ-budgetforslaget vedtaget med stemmerne 11-10 efter en undertiden heftig politisk debat. Borgmesteren og hans blå blok fik ikke sit forslag igennem.
Andenbehandlingen af kommunens budget 2018 startede ved 18.30-tiden med borgmester Steen Hasselriis' introduktion om forskelle og ligheder mellem AFØÅ-forslaget (Soc.dem., SF, Enhedslisten, Alternativet) og blå bloks forslag fra V og O.
Nogle af de store forskelle var AFØÅ's udspil om indfasning af dækningsafgift på 5 promille, reducerede vækst/turismepuljer og desuden en finansiering af den såkaldte servicedriftramme på ca. 40 mio. kroner, der er af blå blok blev betegnet som et "uansvarligt fantasibløb". 
Socialdemokraten Steffen Jensen opridsede de fire forligspartiers budget med fokus på velfærd, bedre normeringer i dagtilbud og desuden flere penge til ældreområdet, hvor han kort redegjorde for at der gennem de seneste år var kommet færre varme hænder: "15% færre sosu-assistenter."
Budgetforliget rummede ½ mio. kroner ekstra til daginstitutionerne, mens blå blok havde fundet 1,4 mio. til formålet. Mange tal kom på bordet i løbet af aftenen. 
Det omdiskuterede emne dækningsafgiften kom en af forligspartnerne, Lisbet Møller (Ø), nærmere ind på, og hun forklarede, at det "kun er rimeligt at erhvervsvirksomhederne også bidrager til fælles udgifter", lige som hun konkluderede, at det for mange virksomheder vil betyde en udgift på blot 500-1.000 kroner om året. Men hun måtte samtidig inddrømme at afgiften rammer skævt.
Rød blok har også en ny skole i Frederiksværk på programmet, hvilket Michael Thomsen (V) med slet skjult ironi takkede for, efter han havde fremlagt hovedtrækkene i det blå budgetforslag. Han mindede senere om at rød bloks forslag rummede en stribe besparelser, f.eks. 750000 kr. i natur- og vejafdelingen, borgerrådgiver spares væk, puljer reduceres m.m.
Hans partifælle Thomas Møller Nielsen mente at de røde advarselslamper vil blinke efter 2019, fordi det røde budget rummer fantasiindtægter, når der regnes med uændrede tilskud fra staten: "Uansvarlig forventning" - efterfulgt af en melding om at sparekniven så kan komme på overarbejde.
Sune Raunkjær (V) stillede desuden en stribe spørgsmål til Helge Friis (A) om sammenhængen med vækstdagsordenen, når der indføres erhvervsskat og skæres på vækstpuljen. I sit svar lagde Friis bl.a. at vægt på, at den dagsorden var sat i en periode med lavvækst og at det i opgangstider giver mening at satse på service og velfærd, velfungerende skoler og børneinstitutioner: "Hver eneste krone investeret i varme hænder er en investering i vækst." 
"Jeres budgetter kommer ikke til at holde," lød det undervejs i debatten, der fortsatte med flere skarpe spørgsmål og meningsudvekslinger - læs mere på netavisen fredag. /an
 
 

PUNKTER I BUDGETFORLIG

Penge til tidlig indsats over for børn, Homestart, Labyrinten, frivilligt socialt arbejde, pulje til Kulturelt Samråd øges, LAG-gearingsmidler til ildsjæleprojekter, penge til ny skole i Fr.værk, klimakommune og ansættelse af bæredygtighedskonsulent m.m.

Dækningsafgift øges fra 0 til 5 o/oo, 561.000,- i udviklingstilskud til Visit Nordsjælland fjernes, og f.eks. mister Spisekammer Halsnæs 200.000,- fra vækstpuljen.

Publiceret 12 October 2017 19:49

SENESTE TV