Sølagers hovedbygning i 1920erne, da det var hjem for kriminelle og

Sølagers hovedbygning i 1920erne, da det var hjem for kriminelle og "vildfarne" drenge eller unge mænd.

JUBILÆUM:

Sølager i 100 år

ÅBENT HUS Fredag den 15. september fejres 100 års jubilæum med åbent hus i Sølager.
Her oprettede søstrene Anna Pouline og Mary Jørgine Hansen for 100 år siden et børnehjem i de landlige omgivelser tæt på Hundested, og gennem årene blev institutionen Sølager omdannet til ungdomshjem, og senere endnu delt op i to afdelinger med dels en sikret institution og dels værkstederne, der også er kendt som Sølager Værksteder.
I 1917 var der mest tale om en slags udvidelse af det eksisterende børnehjem Solskin, placeret få hundrede meter væk, og det nye Sølager Børnehjem blev indrettet i en landbrugsejendom, hvor det var søstrene Hansens tanke  at lave et supplerende tilbud til drengene, som voksede ud af Solskin ved konfirmationsalderen: På Sølager Børnehjem kunne de bo, mens de fik træning og uddannelse i gartneri, landbrug og håndværksfag, så de blev rustet til et voksent liv uden for institutionens rammer.
Der gik dog ikke længe, før staten overtog hjemmet, der nu blev beboet af kriminelle drenge og unge mænd, navnet blev ændret til statsoptagelseshjem og senere behandlingshjem, hvor opdragelsesmetoderne kunne beskrives som kæft, trit og retning gennem årtier, inden mere moderne pædagogiske metoder vandt indpas. Gennem årene har de unge haft undervisning på stedet, arbejdet i f.eks. køkken, i landbrug og værksteder som led i indsatsen for at bringe dem tilbage på 'rette spor'.
I anledning af jubilæet udgiver Region Hovedstaden et hæfte med tilbageblik gennem flere årtier, og desuden fortællinger om ledere, medarbejdere og elever gennem årene, hvor Sølager er udvidet til flere afdelinger.
"En nødindgang til resten af livet", hedder et afsnit i jubilæumsskriftet, hvor der bl.a. fortælles om nutidens anbragte unge i Sølagers sikrede afdelinger: "Der er plads til i alt 15 unge på Sølagers fire afdelinger i henholdsvis Skibby og Hundested, og for de anbragte unge på Sølager handler hverdagen mest af alt om bare at få tiden til at gå. For de ansatte, derimod, handler det om at opbygge solide relationer med de unge, opnå deres tillid og forhåbentlig hjælpe til med at vise dem en vej ud af den kriminalitet, der har bragt dem herhen."
Fortsat aktivitet i værkstederne
Sølager Værksteder drives af Halsnæs Kommune og rummer tilbud til funktionsnedsatte borgere, der får mulighed for at arbejde med f.eks. landbrug, gartneri, håndarbejde, naturværksted, træ og metal. Målet er meningsfyldt beskæftigelse for mennesker, der har svært ved at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet - og resultatet af den indsats er økologiske landbrugsprodukter og grøntsager, håndarbejde og snedkervarer, der blandt meget andet bliver præsenteret, når der holdes åbent hus fredag den 15. september kl. 10-14.
Sølagers sikrede afdelinger er i sagens natur ikke åbne på dagen, men der forberedes en lille udstilling og desuden uddeles jubilæumsskriftet - så længe lager haves - med historier om institutionen før og nu. /an
 
 

Sølagers naturværksted og landbrug er populære steder, når der flere gange om året holdes markeder, skoleklasser og børnehaver kommer på besøg etc. Arkivfoto

Sølagers naturværksted og landbrug er populære steder, når der flere gange om året holdes markeder, skoleklasser og børnehaver kommer på besøg etc. Arkivfoto

Publiceret 07 September 2017 12:00