HISTORISKE BILLEDER:

Knud Rasmussen-fotografier er sikret

Forening og museum har købt historiske billeder på auktion

SAMLING Gennem et samarbejde mellem Hundested Lokalhistoriske forening og museet lykkedes det tidligere på sommeren at sikre 70 fotografier til Knud Rasmussens Arkiv.
Med økonomisk støtte fra Hundested Lokalhistoriske Forening har Knud Rasmussens Arkiv kunnet købe de historiske fotografier på Bruun Rasmussens Auktioner. Med hammerslag og gebyrer endte prisen for de unikke billeder på 6.250 kroner, og foreningen og museet deler beløbet mellem sig. Museet sørger herefter for digitalisering, opbevaring, registrering og formidlingen af de mange billeder. I løbet af sommeren er billederne blevet scannet og pakket, så de kan blive opbevaret bedst muligt. Nu skal registreringen begynde, så billederne snart kan ses på Internettet.
Der har længe været et tæt samarbejde mellem Hundested Lokalhistoriske Forening og kommunens museum og arkiv. Udover at foreningen er repræsenteret i museets bestyrelse, har den også bidraget økonomisk til indkøb af genstande og arkivalier med stor betydning for den lokale historie, hvor museets eget budget ikke rakte.
"Det er af uvurderlig betydning for os som museum, at vi har en forening, der så helhjertet går ind i den fælles historiske formidlingsopgave, som tilfældet er med Hundested Lokalhistoriske forening og arkiv," siger Helle Vibeke Lunderød, formand for museerne i Halsnæs:Industrimuseet og Knud Rasmussens Hus.
"Vi er nu flere gange gået ind fælles og købt genstande, først var det Knud Rasmussens dagbog fra 1906 med helt unikke fotoalbum, så Laurits Tuxens fantastiske maleri af Søkongen og nu 70 fotografier med både kendte og helt nye motiver. De sidste billeder blev købt hos Bruun Rasmussen, faktisk i forbindelse med foreningens jubilæum, jeg synes det var endnu en flot gestus, og en fin måde at fejre jubilæum på sådan at være med til at give os alle den gave der ligger i de mange billeder som kan komplementere fortællingen om Knud Rasmussen og hans gerning som vi gerne vil fortælle." 
I Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv glæder man sig tilsvarende over den sidste nye erhvervelse. Formand Søren Jessen: "Vi kunne godt som forening nøjes med de historiske formidlingstiltag som foredrag, udgivelser og opretholdelse af arkivet, men vi synes egentligt også det er vores opgave at være med på denne måde."
"Vi har altid tænkt at foreningens penge skulle ud og arbejde, og det kommer de her på en måde, så vi bidrager til at fortællingen om Knud Rasmussen hans liv og gerninger og den særlige relation til Hundested bliver større og mere nærværende. Vi glæder os meget over det løbende samarbejde med museet, hvor vi også har en plads i bestyrelsen, og var glade for at vi kunne fejre vores jubilæum også på denne måde." 
Billederne vil senere indgå i en udstilling og på forskellige måder indgå i formidlingen af Knud Rasmussen.
"Jeg glæder mig til, at vi kan dele oplevelsen af de mange fine fotos med alle. Jeg blev gjort opmærksom på auktionen via Facebook og reagerede ved at skrive, at vi som museum ville forsøge at byde. Det er derfor en stor glæde, at det lykkedes i det efterhånden sædvanligt gode samarbejde med foreningen," slutter Helle Vibeke Lunderød. /an

Knud Rasmussen forenet med familien. Hustruen Dagmar og døtrene Hanne, Inge og sønnen Niels Christian. Foto: Knud Rasmussens Arkiv, 2017

Knud Rasmussen forenet med familien. Hustruen Dagmar og døtrene Hanne, Inge og sønnen Niels Christian. Foto: Knud Rasmussens Arkiv, 2017

Publiceret 09 August 2017 09:15

SENESTE TV