Slusebyggeri banket i gang

SLUSE ?Tirsdag formiddag blev et større byggeri startet i kanaludløbet på Havnevej, hvor en højvandssluse med pumpestation vil blive etableret de kommende måneder.
“Det er et vitalt projekt  til at sikre Frederiksværk by mod oversvømmelser. Vi har lært af erfaringerne efter Bodils hærgen i 2013 - det kostede dyrt,” forklarede miljø- og teknikudvalgets formand Walter Christophersen (DF), inden han satte sig ind i den maskine, der banker store piloteringspæle i jorden.
Slusen skal beskytte bymidten i Frederiksværk mod oversvømmelser ved høj vandstand i Roskilde Fjord, og en nybygget pumpestation vil desuden kunne pumpe vand ud til fjorden, når slusen er lukket, og der f.eks. kommer vandmasser strømmende fra Arresø via kanalen.
Pumperne er dimensioneret til at flytte 1.500 liter vand i sekundet, og hele anlægget skulle stå klar i slutningen af oktober. /an

Publiceret 08 August 2017 11:47

SENESTE TV