Inklusion:

Lokale erfaringer er delt på Folkemødet

SKOLER Inkluderende dagbehandling har vist sig at give gode resultater for elever med særlige udfordringer. Erfaringerne er så gode, at Frederiksværk Skole Enghaven er blevet inviteret til at dele dem ved Folkemødet på Bornholm.
En delegation fra Frederiksværk Skole Enghaven er i disse dage til Folkemøde på Bornholm. Her er de inviteret til af BUPL for at fortælle om de gode erfaringer, man har gjort på skolen med inkluderende dagbehandling.
På skolen arbejder et særligt team af socialpædagoger nemlig målrettet med at styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger, forældre og elever, sådan at de visiterede elever til specialiseret dagbehandling dels har en optimal skoletid og rummes bedst muligt af folkeskolen.
"Vi nedbryder kasserne mellem fagpersonerne i vores system. Det betyder, at vi ofte kan tage problemerne med det samme, når de opstår. Vores rolle er også blevet utroligt vigtig for forældrene. De kan måske være gået døde i det hele, og der kan vi komme ind og støtte og løfte dem. Så vi er meget med på forældrenes side også," fortæller Dorthe Malec, socialpædagog fra Frederiksværk Skole Enghaven.
Arbejdet har stået på siden 2013 og har også indgået som en del af et forskningsprojekt under BUPL. Og indtil videre er erfaringerne meget gode:
"Vi har børn, der er udskrevet og simpelthen ikke har brug for specialiseret dagbehandling mere. Nogle af dem er på vej i gymnasiet, en er lige komme ud med 12-taller, og der er også en, der er på vej på en helt almindelig efterskole," fortæller Dorthe Malec.
Selv er hun meget stolt over at være blevet inviteret til at dele erfaringerne på Folkemødet. En stolthed, som også Michael Thomsen (V), udvalgsformand for Skole, Familie og Børn, har.
"Inkluderende dagbehandling er noget, vi arbejder meget målrettet med, og derfor er det også meget positivt, at der er nogen, der lægger mærke til det arbejde. Men det vigtigste er, at vi hjælper børnene. Og der kan vi se, at det gør, at de bliver inkluderet i det almene miljø, kan forblive i skolen og også komme videre på de videregående uddannelser. Det er meget positivt," udtaler Michael Thomsen.
På grund af de gode erfaringer fra Frederiksværk Skole Enghaven er modellen med inkluderende dagbehandling for nyligt også blevet rullet ud på Hundested og Ølsted skoler.
Kilde: pressemeddelelse
 
 
 
 
 

Publiceret 16 June 2017 15:08