TimeWinder på udkig efter flere frivillige

TRÆF Veterantræffet Time Winder på Grønnessegaard Gods kalder igen til infomøde for nye og gamle frivillige. Det sker onsdag den 22. marts kl. 19 i Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61, Hundested.
Aftenen er en opfølger på  goddag-mødet i november måned på godset, hvor rundt regnet 70 personer mødte op for at høre om hvad det kommende mekanik-, veteran- og nostalgi-event vil byde på, og træfarrengørerne melder, at der er mange og alsidige opgaver, f.eks. salg af billetter, koordinering af de frivillige i selve pinsen, praktisk hjælp med opsætning og nedtagning, logistik på pladsen og bemanding af boder med øl og vandsalg samt Kaffedamernes Salon.
"Som frivillig på træffet bliver man en del af et stærkt socialt fællesskab og kommer bag kulissen i skabelsen af et stort event. Der er allerede mange lokale der har reserveret pinsen og meldt sig under veteran-fanerne. De nye vil komme til at løse opgaverne i tæt samarbejde med 'gamle' erfarne træf-folk," fortæller medarrangør Dorthe Lindkilde, TimeWinder, der onsdag aften giver mere detaljeret information om, hvad de enkelte opgaver går ud på.
Arrangørerne melder om god gang i tilmeldingerne fra diverse veterangrupper og entusiastklubber fra hele landet og dernæst kommer det militærhistoriske område til at bruge ekstra plads grundet overraskende stor tilslutning. I centrum af marken placeres det nostalgiske tivoli samt musikteltet med retro-musik omkranset af masser af veteranbiler og maskiner fra før verden gik af lave.
TimeWinder løber af stabelen i pinsedagene på godset Grønnessegaard midtvejs mellem Frederiksværk og Hundested. /an
 

Publiceret 19 March 2017 13:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.