DEBAT:

Pas godt på det rå og autentiske miljø

Af Kirsten Møller, Nygade 7, Hundested
ANSVAR Rettidig omhu: Dét der trænger til rettidig omhu er vore fysiske omgivelser i Hundested. F.eks. når der nu tales om at etablere P-pladser i Mellemrummet, Hundesteds vigtigste grønne areal.
Det fungerer både  som legeareal, giver plads til hundeluftning, mulighed for skating og lignende, samt en sammen hængende mulighed for en cykel-eller gåtur fra Skansen, gennem by og havn sydpå ned langs fjorden.Sidst,men  ikke mindst, er Mellemrummet en absolut nødvendig buffer mellem en lang række boliger og tung  sten- og flis industri. Da Mellemrummet blev indviet umiddelbart før kommunesammenlægningen, blev det pålagt strenge miljørestriktioner.
Derfor kan man natur- ligvis ikke nu uden videre disponere over det til P-pladser.Der er i byen allerede  masser af p-pladser og de er  yderst sjældent fyldt helt op. Problemet er nok  mere, at mange bilkørende helst vil undgå at gå ret langt. Med lidt nænsomhed, smidighed og gode drøftelser by og havn imellem, kan man nok finde andre steder for bilparkering på de særlig travle dage fremfor at inddrage det grønne.
Jeg tænker også på de høje boliger, man stadigvæk taler om at bygge på Nordmolen, kommunens allermest attraktive grund lige ud til Kattegat, Isefjord og  den meget velbesøgte strand Trekanten. Kommunen solgte  denne ”uslebne diamant” billigt til havnen for ikke ret længe siden! Derfor  har politikerne også efter min mening et moralsk ansvar overfor borgerne for, hvad der sker på dette vigtige sted.
Vil man virkelig tillade private boliger helt ned til den velbesøgte offentlige strand, med skyggegener og de særlige hensyn, der så skal tages.Og er det ”råt og autentisk” eller bare  det man gør i  alle andre havne - ofte med problemer til følge. Når flertallet af vore politikere jævnligt taler om vigtigheden af turismen, at vi skal passe godt på det rå og autentiske miljø, den særlige  natur etc.? Så må de også vise det i handling og turde sige fra, når tanker, der direkte modarbejder disse værdier, kommer frem. Det er stadig muligt at være visionær og at finde løsninger, der både gavner by og havn, samtidig med at vi ikke ødelægger vores natur.
I  dag er København glad for- og stolt af sine grønne parker, f.eks. Fælledparken, som tusindvis har glæde af hver eneste dag. Før den blev til park, var der byggematadorer, der ville plastre området til med høje huse. Men heldigvis var der  fremsynede folk,der kæmpede for at bevare det grønne  midt i byen.Frederiksværk kommune ville engang rive det gamle Gjethus ned.Det var slidt,  ubrugeligt og lå som en klods midt i byen. Men kloge  og visionære folk kæmpede for bevarelsen , selv om kommunen også dengang var ”fattig”. I dag er vi alle stolte af den flotte bygning.
I Frederiksværk  kunne  man vel heller ikke i dag drømme om at nedlægge et stykke kanal eller fælde æblehaven for at anlægge P-pladser, fordi disse værdier netop er med til at gøre byen attraktiv og ramme den ind. Ovennævnte eksempler kan alle lære af. Vær derfor ikke for hurtige  og  smarte,men kloge, tænksomme, og fremsynede. Med andre ord: udvis ”Rettidig  omhu” for alles skyld.

Publiceret 16 February 2017 10:08

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV