Akut:

Sygeplejersker rykker ud

NY SERVICE Akutsygeplejersker er et nyt tiltag i Halsnæs Kommune for at øge  borgernes mulighed for hurtig behandling og pleje i eget hjem i tilfælde af akut sygdom.
Byrådet har besluttet, at kommunen skal have en akutfunktion, og den vil som udgangspunkt henvende sig til alle borgere og er en del af Hjemmesygeplejen, fortæller Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse. 
Ordningen indebærer, at hvis en borger bliver akut syg, eller der sker en forværring af en i forvejen kendt sygdom, så kan borgerens praktiserende læge, hospitalslægen eller vagtlægen ringe til den sygeplejerske, der har vagt i akutfunktionen. Akutsygeplejersken vil så komme ud i borgerens hjem, og foretage en observation eller vurdering ud fra de anvisninger lægen har givet, samt yde den pleje eller behandling, der kan være behov for i situationen.
En ekstra service
”Med akutfunktionen vil vi skabe et bedre tilbud til kommunens borgere, så de kan blive tilset hjemme i tilfælde af akut sygdom af en sygeplejerske med særlige kompetencer, der kan træde til i mere komplekse og akutte situationer,” siger Ole S. Nielsen, formand for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune.
"Akutfunktionens formål er i særlig grad også at støtte ældre borgere i at forblive i egen bolig, og undgå unødig indlæggelse eller genindlæggelse – der hvor det giver god mening. Samtidig kan akutfunktionen tilbyde kollegaer på kommunens plejecentre, midlertidige døgnpladser og bosteder sparring eller hjælp, der kan hindre en unødig indlæggelse," fortsætter han.
På kommunens plejehjem eller bosteder kan også medarbejderne, ud over den ansvarlige læge, der har ansvaret beboernes behandling, ringe til sygeplejersken fra akutfunktionen, og få et godt råd eller hjælp til en faglig problemstilling. Hermed får borgerne mulighed for at forblive i egen bolig, hvis lægen vurderer, at netop det er bedst for den aktuelle behandling eller pleje af den syge.
an 

 
   
     

Ny akutordning

Akutfunktionen er tilgængelig døgnet rundt alle ugens syv dage. I første omgang har Hjemmesygeplejen dog valgt, at den enkelte borger eller pårørende ikke kan kontakte akutfunktionen direkte. Kontakten skal ske gennem borgerens praktiserende læge, en hospitalslæge, vagtlæge eller Akuttelefon 1813, for at sikre en vis lægefaglig vurdering af sygdomstilfældet, inden akutsygeplejersken kører ud på sygebesøg.

Akutfunktionen er blandt andet finansieret af værdighedsmidlerne, da mange brugere af akutordningen vil være borgere over 65 år.

Publiceret 06 January 2017 09:58

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV