Ny struktur i politikredsen betyder blandt andet, at en områdebetjent tilknyttes Halsnæs Kommune. Arkivfoto

Ny struktur i politikredsen betyder blandt andet, at en områdebetjent tilknyttes Halsnæs Kommune. Arkivfoto

Halsnæs får områdepolitibetjent

NY STRUKTUR Der er hverken udsigt til lokal politistation eller landbetjente i Halsnæs, efter at Nordsjællands Politi har lagt nye linjer for strukturen i politikredsen.

Et af de nye tiltag er til gengæld en såkaldt områdebetjent, som bliver tilknyttet den enkelte kommune, og desuden skrues der op for den forebyggende indsats i bl.a. Halsnæs.

"Der ansættes flere forebyggelsesmedarbejdere, og samarbejdet med kommunerne styrkes ved, at der vil være en områdebetjent tilknyttet hver kommune, som skal arbejde målrettet med forebyggelse i netop den kommune. Den nye struktur skal også så vidt muligt friholde forebyggelsesmedarbejderne fra f.eks. bevogtningsopgaver. Der er et godt og vigtigt samarbejde om forebyggelse mellem Nordsjællands Politi og de 13 kommuner i politikredsen. Det samarbejde ser jeg meget frem til at vi kan styrke yderligere med de nye tiltag," forklarer politidirektør Jens-Christian Bülow.

Den nye struktur kommer også til at betyde en lidt længere afstand for det patruljerende politi: Frederikssund skal ikke mere være base for de udkørende patruljer i denne del af politikredsen, for 'Station Vest' skal frem over huse færdsels- og hundeafdelingen, mens patruljerne får base i Hillerød, Helsingør og Gentofte. 

Ekspeditionerne på politistationerne vil være åbne for borgerne i samme omfang som i dag, alle rådhusbutikkerne bevares, også på rådhuset i Frederiksværk, og ifølge politidirektøren vil omlægningerne medføre bedre udnyttelse af ressourcerne:  

"Det er vores vurdering, at vi med den nye struktur kan få mere og bedre politiarbejde ud af politikredsens ressourcer. Det gælder både forebyggelse, efterforskning og patruljering," fortæller Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi.

Den nye struktur kan træde i kraft om ca. et halvt år. /an

 

"Samarbejdet med kommunerne styrkes ved, at der vil være en områdebetjent tilknyttet hver kommune," forklarer politidirektør Jens-Christian Bülow.

Publiceret 01 February 2018 10:00