Reaktor-branden:

Virksomhed politianmeldt

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

Halsnæs Kommune anmeldte mandag virksomheden Reaktor til politiet. Det sker på anbefaling af advokatfirmaet Horten, som efter branden 16. oktober har vurderet, om virksomheden har overholdt gældende regler og miljøgodkendelse.
"Vi har fået en klar anbefaling fra advokaten om at politianmelde forholdene. Det drejer sig om tre ting:
1. Virksomheden havde fået godkendt en lille forsøgsreaktor, men man havde uden tilladelse opført en større reaktor.
2. Man har taget denne reaktor i brug uden tilladelse.
3. Der må ikke komme PVC i anlægget, og det var det, der skete," fortæller borgmester Steen Hasselriis (V) og tilføjer:
"Så er det politiet, som vurderer, hvad der videre gøres."
Halsnæs Kommune orientrede mandag virksomheden om, at den ville blive politianmeldt.
"Reaktor har valgt at stille ansøgningen om miljøgodkendelse i bero, og så vil der blive drøftelser om en eventuel anden placering af virksomheden," oplyser Steen Hasselriis.

Ikke så farligt som frygtet

Selvom det så voldsomt ud ved branden 16. oktober, og selvom katastrofealarmen lød, så var det ikke så farligt, som frygtet, viser den endelig konklusion fra Dansk Miljørådgivning.
"Koncentrationen af både saltsyre og dioxin var lavere end først antaget. Dansk Miljørådgivning konkluderer, at der er sket spredning af op til 140 kg saltsyre, og vurderer at der skal ske udslip af mere end 1000 kg, før det begynder at blive kritisk."
"Udslippet af dioxin vurderes at være meget begrænset."
"Når nu det skal være, så er det da dejligt at vi kan berolige os med, at godt nok så det slemt ud, men det var altså ikke så slemt, som vi har gået og frygtet," slutter Steen Hasselriis.
Det har ikke inden deadline været muligt at nå at få en kommentar fra Reaktor.
Vi følger op på vores netavis halsnaesavis.dk

Publiceret 30 November 2016 00:00

SENESTE TV